Media filtratie

Modulair ontwerp voor alle debieten - Systemen zijn leverbaar in enkele, parallelle (twin) en serie (OFSY) uitvoeringen.

Culligan filters zijn volledig automatisch in alle bedrijfsfasen bijvoorbeeld het terugspoelen, met behulp van geavanceerde elektronische regeleenheden.

Tanks van hoogwaardig koolstofstaal (diameter van 50 tot 300 cm), met epoxy coating geschikt voor toepassing bij levensmiddelen, worden vanwege hun grote sterkte en duurzaamheid toegepast.

Culligan filters gebruiken kleppen van hoge kwaliteit om goede regeling mogelijk te maken – gebouwd van o.a. gecoat gietijzer of zeer sterk Noryl kunststof voor betrouwbare werking.

De bodemdistributieplaat en het sproeiersysteem van Culligan garanderen gelijkvormige stroming tijdens spoel- en onderhoudscycli.

Culligan’s Media Filtratie Systemen

Culligan maakt gebruik van druktankfiltratie, waarbij het water door filters wordt geperst en door laag mediafilters gaat waardoor de verontreinigingen worden verwijderd. De media worden geselecteerd op basis van de verontreinigingen die in het water zijn aangetroffen. Ontdek meer over Culligans Media Filtratieproducten.

Met Culligans drukfiltratie gaat de filtratie veel sneller (filtratiesnelheid m/s) dan oudere, meer traditionelere filtratiemethoden, zoals filtratie door middel van zwaartekracht.

Er wordt gebruik gemaakt van de Culligan Multi-Media filtratietechnologie voor troebelheid / verwijdering van achtergebleven vaste stoffen. Multi-media maakt gebruik van filtratiemedia met verschillende dichtheden, in plaats van één zandlaag.

Voordelen van het Culligan Multi-Media Systeem Ontwerp:

  • Verlengde levensduur filter – de hele filterlaag wordt gebruikt, met zand wordt alleen de bovenste laag gebruikt. Het gevolg is dat de druk zich langzamer opbouwt. Daardoor gaat het filter langer mee, voordat een backwash nodig is.
  • Afmetingen tot 60% kleiner dan zand-zwaartekracht filters – omdat er een hogere filtratiesnelheid mogelijk is, kunnen de afmetingen van de apparatuur tot 60% kleiner zijn dan de zand-zwaartekracht filtermodellen.
  • Efficiënt energiegebruik – Luchtvermenging is niet nodig – vanwege de verschillende dichtheden van elke media-laag, werken ze als aparte lagen waardoor luchtvermenging niet nodig is. Dit verlengt tevens de levensduur van de media.
  • Vermindert of elimineert het gebruik van chemicaliën – Culligans gepatenteerde media-ontwerpen zorgen voor een spontane opname van achtergebleven vaste stoffen, ook bekend als spontane vlokvorming, hetgeen betekent dat chemicaliën vaak niet meer nodig zijn.

Culligan Media: Oplossingen voor elk probleem met water

Troebelheid is een maat voor de helderheid van water. Troebel water kan er “bewolkt” of ondoorzichtig uitzien en kan de kleur van water aantasten.
Materialen die in bronwater zorgen voor troebelheid zijn o.a. klei, slib, fijn verdeelde, opgeloste organische en anorganische stoffen & micro-organismen zoals bacteriën en virussen

De Culligan Oplossing: Filtr-cleer Media

Culligan maakt gebruik van antraciet en kiezelzand in media met meerdere lagen, waardoor een hoge graad van troebelheid, achtergebleven vaste stoffen en zelfs aanwezige lage concentraties van zware metalen worden verwijderd.

Een bekend fenomeen van gemeentelijke drinkwatervoorzieningen zijn de chloorsmaak en chloorgeur, die vaak duidelijk merkbaar zijn. Deze worden veroorzaakt doordat chloor wordt gebruikt om het water te desinfecteren om ziekteverwekkende bacteriën en andere schadelijke organismen die mogelijk in het water zitten te vernietigen. Een andere veelvoorkomende klacht is de stank van “rotte eieren”, die wordt veroorzaakt als water zwavelwaterstof gas (H2S) bevat.

De Culligan Oplossing: Cullar Media

Granulair-geactiveerde Koolstof (GAC) wordt gebruikt om de chloor en de onprettige smaak en geur te verwijderen en zorgt voor kristalhelder reukloos water.
De speciaal gefabriceerde technieken resulteren in uitermate poreuze actieve koolstoffen met oppervlaktegebieden van 300-2000 vierkante meter per gram. Deze gigantische oppervlaktegebieden in de actieve koolstoffen absorberen de geur- en kleurverwekkende substanties uit het water.

De meest voorkomende oorzaken van zuurhoudend water zijn zure regen vanwege de in de atmosfeer aanwezige koolstofdioxide en andere luchtverontreinigingen, maar ook afval uit de mijnbouw en ontbinding van plantaardige stoffen. Zuurhoudend water is verantwoordelijk voor de snelle corrosie van leidingen en fittingen.

De Culligan Oplossing: Cullneu Media

Granulair calciumcarbonaat wordt gebruikt om de pH van het water tot op een neutraal niveau terug te brengen.

De verontreiniging van grondwater met arseen wordt vaak veroorzaakt door grote concentraties arseen in de diepere lagen van het grondwater. Uit een onderzoek, gedaan in 2007, blijkt dat meer dan 137 miljoen mensen in meer dan 70 landen, waaronder de USA en Italië via drinkwater waarschijnlijk zijn aangetast door vergiftiging met arseen. Chronische vergiftiging met arseen ontstaat door over een langere periode verontreinigd bronwater te drinken. De World Health Organisation (WHO) adviseert een maximum van 0,01 mg/l arseen in drinkwater.

De Culligan Oplossing: Cullax Media

Deze specifieke media reduceren de niveaus van arseen door middel van het absorberen van arseen en vanadium

Hoewel ijzer en mangaan in water niet worden beschouwd als een probleem voor de gezondheid, geven ze secondaire problemen, waaronder esthetische problemen zoals oranje en bruine vlekken in het buizenstelsel en de waterleidingen, problemen met smaak, resulterend in een bittere, metalen smaak en daarnaast zorgen ze voor een potentiële voedingsbodem voor ijzer-consumerende bacteriën.

De Culligan Oplossing: Cullsorb Super Iron Media

Culligan maakt gebruik van selectieve, meerlaagse media voor de verwijdering van ijzer en mangaan. De toevoer van zuurstof vindt plaats voor het filtreren en de regeneratie van de media wordt gedaan met specifieke chemicaliën.

Wordt vaak aangetroffen in oppervlaktewater en wordt veroorzaakt door afval van kunstmest en andere producten met een hoog gehalte aan stikstof.

The Culligan Oplossing: Biologische Filters

Speciaal ontworpen voor de verwijdering van ammoniak d.m.v. versnelde nitrificatie, door gebruik te maken van een biomassa van aërobe bacteriën, die ondersteunt worden door een laag op kwarts gebaseerde media. Culligans bio-filters kunnen ook lage concentraties ijzer en mangaan oxideren.

Culligan’s Media Filtratieproducten


Top