Privacybeleid en servicevoorwaarden

Privacyverklaring websites RWB/Culligan NL

Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door de RWB Water Groep bestaande uit de statutaire vennootschappen: Rood Wit Blauw Holding BV, Rood Wit Blauw Water Services BV, Rood Wit Blauw Water Systems BV,  Rood Wit Blauw Water Solutions BV (Culligan Licensee), hierna genoemd RWB.

Via de websites www.rwbwater.nl en industry.culligan.nl van RWB worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via onze website producten bestellen, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden.

Ook bij het bekijken van onze website op verschillende apparaten zoals een smartphone, een tablet of een computer, e.d. worden er persoonsgegevens verzameld.

Verder is het mogelijk dat je ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om de vraag of klacht te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van jou verzamelen wanneer je hebt deelgenomen aan een markt- of klantonderzoek.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Twitter en LinkedIn), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren.

Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen):

 • Naam en voorna(a)m(en);
 • Voorletters;
 • Geslacht;
 • (factuur)Adres;
 • Telefoonnummer;
 • Email adres;
 • Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;
 • Je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van jouw bezoek op onze website;
 • Betaalgegevens;
 • Bestelgeschiedenis;

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om jou de mogelijkheid te bieden producten te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
 • om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven en/of post;
 • om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses en jouw (online) bestelgeschiedenis (zie ook het kopje profilering);
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • om (op individueel niveau) onze website en onze dienstverlening online te verbeteren. Dit doen wij op basis van: jouw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers;

RWB verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens, die verstrekt worden door de (website)bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens ten behoeve van een aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met RWB een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal RWB mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van jouw overeenkomst of kunnen wij jou niet goed in staat stellen om aan jouw eigen verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden bewaard tot zeven jaar na het doen van een aankoop ten behoeve van analyse doeleinden en commerciële doeleinden zoals suggesties en herhaalaankoop.

Verstrekking aan derden

RWB zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Koopovereenkomst:

 • Postorderbedrijf, voor het bezorgen van jouw order;

Wanneer het product online gekocht is ook:

 • Hostingpartij van de website inclusief de developer;

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

RWB geeft persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de koopovereenkomst. Mocht dit om andere redenen gebeuren, dan zal RWB vaststellen of sprake is van een adequaatheidsbesluit in de zin van de toepasselijke regelgeving, en indien een dergelijk besluit er niet is, zal alleen sprake zijn van doorgeven van persoonsgegevens indien er passende of geschikte waarborgen zijn.

Informatie

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail informatie toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze informatie. Ook kun je je afmelding doorgeven aan info@rwbwater.nl of info@industry.culligan.nl

 Cookies

Als je alle functionaliteiten op onze website wilt gebruiken is het nodig dat je onze cookies accepteert. Bij je eerste bezoek zie je een venster waarmee je de cookies kunt accepteren. Dit doe je door de melding te sluiten of door verder te gaan op onze website. Bij het verzamelen van je gegevens maken wij gebruik van cookies.

Afmelden cookies

Wil je onze cookies verwijderen of wil je voorkomen dat cookies überhaupt op je computer komen?

Dan kun je de cookies uitschakelen in Internet Explorer, Firefox, Safari en Google Chrome.

Beveiliging persoonsgegevens

RWB hecht grote waarde aan de beveiliging van persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van jouw persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van jouw persoonsgegevens:

 • Hantering van een goed wachtwoordenbeleid;
 • Het inrichten van autorisaties;
 • Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van RWB of onder adequate beveiliging worden gehost bij leveranciers waarmee RWB een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten;
 • Een groot aantal datadragers wordt versleuteld;
 • Het is mogelijk om te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
 • Het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen beveiligingsmaatregelen;
 • Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan je deze te allen tijde wijzigen in jouw account. Ook kun je contact opnemen met RWB indien je inzage wenst in de gegevens die RWB van jou heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

 

Heb je nog vragen over het privacybeleid van RWB dan kun je per e-mail contact opnemen met via info@rwbwater.nl of info@industry.culligan.nl

 

 

Webservice voorwaarden

Geldende wetten

Culligan onderhoudt deze site vanuit haar licentiehouderkantoor te Almelo: RWB Water Solutions BV, Culligan licensee. Deze site kan vanuit elk land worden bezocht. Door deze site te bezoeken accepteert u alle van toepassing zijnde wetten in Nederland.

Copyright

Alle informatie en afbeeldingen op deze website zijn het exclusieve eigendom van Culligan. Elke reproductie, wijziging, publicatie of weergave van deze materialen zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Culligan is verboden.

Restricties van garantie

Culligan doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website betrouwbaar is. Echter, de informatie op deze website biedt geen garantie. Culligan wijst elke verantwoordelijkheid voor enige garantie op alles wat op deze site wordt behandeld af, inclusief alles wat op deze site impliciet of expliciet is genoemd, met inbegrip zonder beperkingen de verkoopbaarheid of geschiktheid van zijn producten voor om het even welk doeleinde. Culligan kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enigerlei schade of verwondingen, ontstaan door het gebruik van deze site (zoals virussen, onderbrekingen, onjuistheden, het wissen van bestanden, gedateerde informatie of natuurrampen). In staten en landen die niet toestaan om schade uit te sluiten, is de wettelijke aansprakelijkheid beperkt tot wat door de wet in de meest ruime zin is toegestaan.

Links

Culligan.nl kan links naar sites bevatten die niet door Culligan worden onderhouden of niet aan Culligan zijn gelieerd. Deze links zijn bedoeld als een service voor gebruikers. Culligan is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Handelsmerken

Culligan gebruikt op deze website een aantal handelsmerken en anderszins geregistreerd intellectueel eigendom. Deze merknamen zijn de basis van de kwaliteit van Culligans producten en services en zijn beschermd tegen reproductie en namaak onder de nationale en internationale wetten. De geregistreerde handelsmerken op deze site mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gereproduceerd, gebruikt, gewijzigd of gedistribueerd. De volgende handelsmerken zijn merken van Culligan, zijn dochterondernemingen, of aangesloten bedrijven:

Culligan, Culligan Man, “Hey Culligan Man!”, Cullsorb, Cullar, Culligan Service Network, Aqua-Cleer, Culligan Platinum Series, Gold Series, Medallist Series, Medallist Plus Series, Iron-Cleer, Sulfur-Cleer, Hi-Flo, Tripl-Hull, Cul-Flo-Valve, Aqua-Sensor, Cullex, Accusoft, Soft-Minder, better water. pure and simple., Culligan Smart-Sensor, Total-Home.

Culligan behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen en te updaten.

Vrijwaring

Uw water kan wel of niet zijn aangetast door problemen met de waterkwaliteit, en de verontreinigingen die door de producten van Culligan zijn verwijderd zaten mogelijkerwijs niet in uw water. De aanwezigheid van bepaalde verontreinigingen in drinkwater behoeven niet noodzakelijkerwijs een gezondheidsrisico met zich mee te brengen.